مطالعه و بررسی نسل کشی ایرانیان در صده معاصر

از نسل کشی ایران چه می دانید؟

از قحطی بزرگ در ایران چه می دانید؟

آیا می دانید هولوکاست واقعی در ایران رخ داده است؟

آیا می دانید مابین سالهای 1917 تا 1919 بیش از 40 درصد جمعیت ایران جان خود را از دست دادند؟ .

آری، مقطع 1296 تا 1298 هجری شمسی قطعه‌ای مغفول مانده از تاریخ ایران است. برهه‌ای مصادف با اواخر دوران موسوم به جنگ جهانی اول که ایران، علیرغم اتخاذ موضع بی‌طرفی مورد حمله نیروهای بیگانه قرار گرفت و شاید بیش از کشورهای درگیر جنگ، خسارت دید. متأسفانه این قطعه مهم و عبرت‌آفرین تاریخ ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و حتی حوادث این دوره جایی در کتاب‌های تاریخی مدارس و دانشگاه‌ها پیدا نکرده‌اند.

قحطی بزرگ 1917-1919،‌ بی‌تردید بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است.

ما در این سایت سعی داریم به همت پژوهشگران، واقعیات و اتفاقات تاریخی این برهه از تاریخ سرزمین مان را نشان دهیم. در این برهه تاریخی هشت تا ده میلیون ایرانی، معادل چهل تا پنجاه درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی، سوءتغذیه و مرض‌های ناشی از آن، از میان رفته‌اند. برای مقایسه، در نظر داشته باشید که شمار تلفات نظامی همه طرف‌های درگیر در جنگ جهانی اول 8/5 میلیون نفر بوده است. یعنی تلفات ایران، دست‌کم، به اندازه کل تلفات همه طرف‌های درگیر و بیش از همه کسانی است که در جبهه‌های جنگ جهانی اول کشته شدند.

تردیدی نیست که ایران «بی‌طرف» بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده است.

اما قحطی بزرگ در ایران، یکی از بزرگترین قحطی‌های عصر جدید و قطعا یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم،‌ ناشناخته و نامکشوف مانده است.