مطالعه و بررسی نسل کشی ایرانیان در صده معاصر

گزارشات و مقالات

"دبلیو، ام.جی.اولسون "محقق و مورخ آمریکایی

تاریخ روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس در طول سال های جنگ جهانی اول

ادیسون ئی ساوثرد کنسول آمریکا

کرمانشاه صحنه رقابت روس، انگلیس و آلمان شد

نامه ئی. ای. داگلاس

قحطی در خراسان نتیجه ورود نیروهای خارجی به آنجا بوده است

تورج اتابکی گردآورنده .میروشنکف نویسنده

در ارتباط با خسارات و ویرانی های ایران در جنگ جهانی اول

فرانسیس وایت دبیر سفارت آمریکا از بغداد

گزارش وایت از سفر به ایران و وضعیت اسفبار

ژنرال دنسترویل فرمانده نیروهای انگلیسی

گزارش از همدان و چریدن مردم در مراتع

رالف ایچ بادر کنسول آمریکا

نظارت مواد غدایی در تهران و حومه توسط لامبرت مولیتور بلژیکی

دبلیو مورگان شوستر مدیر کل آمریکایی مالیه ایران

در خصوص جمعیت ایران در اوایل قرن 20

داناهو افسراطلاعات نظامی انگلستان

گزارش درباره قحطی بزرگ در ایران