مطالعه و بررسی نسل کشی ایرانیان در صده معاصر

گزارشات و مقالات

نویسنده الیور باست؛ مترجم حسین بنی‌احمد.

نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول براساس منابع دیپلماتیک فرانسه

"دبلیو، ام.جی.اولسون "محقق و مورخ آمریکایی

تاریخ روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس در طول سال های جنگ جهانی اول

محمدقلی مجد تاریخ نگار و نویسنده

قحطی که از حمله مغول در قرن سیزدهم میلادی نیز بسیار فراتر رفت

تورج اتابکی گردآورنده .میروشنکف نویسنده

در ارتباط با خسارات و ویرانی های ایران در جنگ جهانی اول